Fluor och dess negativa bieffekter

Denna film är en kort dokumentär på 20 minuter om just flour. Samma flour som varenda tandläkare tutat i oss ska vara nyttigt och bra för våra tänder, trots att det finns rapporterade fall där flour orsakat missfärgningar av tänderna. Samma flour som tandläkaren ger till barn i tablett form, och de flesta helt omedvetna om vad det egentligen är för skit dom tvingar på oss.

Fluor och dess negativa bieffekter2017-09-08T10:46:53+00:00

Fluor numera klassad som nervgift

Fluor är numera klassad som ett utvecklingshämmade nervgift som bidrar till ökning av autism, ADHD, dyslexi och andra kognitiva nedsättningar som har ökat de senaste årtiondena. Fluor placerats numera i samma grupp som bly, arsenik och metylkvicksilver.

Fluor numera klassad som nervgift2017-05-24T11:20:46+00:00

Taggar

Translate »