Eftersom jag själv inte tidigare varit medveten om vissa saker så vet jag själv med mig att jag lätt kan förutsätta att andra inte vet om det heller. En utav dessa saker jag var fullständigt omedveten om var den delen av vårt sinne, den som producerar våra tankar och bilder som vi lever med. Jag har alltid tänkt mig att det är hjärnan som sköter allt jobb, och att den är vad den är typ, en form av processor i vår kropp som har hand om massor av saker, däribland våra tankar. Men vad jag i dag förstår är att tankarna inte alltid kommer från oss själva.

Vi lever i ett kosmos av oändlig intelligens, där varje tanke vi och någon annan tänker, skapar en energi som åker ut i detta energikosmos och fortsätter färdas. Denna energin tar aldrig slut, och alla tankar vi någonsin tänkt finns utanför oss i ett oändligt hav av tankar och idéer.

Men våra tankar är så mycket mer än bara tankar.

Det jag, och många med mig, har varit omedvetna om är att varje tanke vi tänker, är just en energi som går ut från oss, och som går in i detta energikosmos och drar denna möjlighet till oss som bilden inom oss visade. Varje tanke är en skapande kraft, med avsikt att dra upplevelsen som tanken medför närmare till sig. Varje tanke skapar en förutsättning för att upplevelsen av den tanken ska bli verklig. Varje tanke skapar samtidigt en förutsättning inom dig så att din nästa tanke du tänker är en som är ”likadan”, under förutsättning att du inte tänker om och väljer en annan tanke. Men alla dessa tankar bär med sig förutsättningar ut i kosmos eller i ”etern”, samma ”eter” som gör det möjligt att exempelvis radiosignaler kan färdas från en punkt till en annan. När du tänkt en tanke som skickas ut i denna ”eter”, så sammankopplas samma tanke med ”möjligheten” för att denna upplevelse ska kunna bli verklig i vårt liv. Detta kosmos, eller denna ”eter”, är det som fysiker inom  kvantfysik kallar för ”fältet av oändliga möjligheter”.

Detta fält är vad Gud själv i sina böcker Samtal med Gud kallar för Guds uttryck, det är Gud, det är hela skapelsen. Det är det som menas i Bibeln där den säger att Gud skapade allt mellan himmel och jord. Allt som är och någonsin har varit är nu, allt som någonsin kommer att skapas finns redan i detta oändliga fält av möjligheter. Allt som har funnits, allt som finns, och allt som någonsin kommer att finnas – finns här och nu.

Dina tankar som du bär runt på, bär alla sina egen möjlighet att påverka detta fält och dra denna möjligheten du tänker på till dig.

Så att bara låta tankarna flyga runt dagligen och aldrig bli känslomässigt involverad, är lite som att gå i sömnen. Livet händer och eftersom man inte ägnar sina egna tankar en enda uppmärksamhet, så inser man och upplever aldrig att livet är någonting som skapas utifrån alla dessa tankar, trots att det är så. Livet har sina stunder av glädje, som byts mot stunder av oro eller rädsla. Tankarna går automatiskt och är mestadels reaktioner mot det man upplever. Upplever man att man är i en djup dal i sitt liv så får man oftast höra att det kommer vända, att man ska rycka upp sig bara. Och när man väl väljer att gå vidare så tycks livet helt plötsligt vända efter ett tag, man upplever härliga toppar av glädje istället och tankarna följer samma mönster, tills den dagen man börjar oroa sig igen och låter såna tankar ta över. Efter detta brukar livet vända igen och börja sin färd neråt, om man inte vänder på sina tankar dvs.

Är man omedveten om sina tankars kraft och dess inverkan på hela ens liv, så inser man kanske inte att när man istället ägnar uppmärksamheten åt sina tankar, och när alla dessa tankar man riktar sin uppmärksamhet på är negativa, och ofta skapar negativa känslor inom oss, då skapar man hela tiden förutsättningen för att man ska få uppleva livet utifrån dom tankarna och känslorna som man bär runt på.

Detta leder kanske till att situationer uppstår som gör att man får uppleva mer av dessa negativa tankar och känslor, saker som gör en upprörd eller ledsen. Och detta fortsätter tills den dagen man bestämmer sig för att bryta trenden.

Saken är nämligen den att alla de tankar du tänker som du börjar känna känslor inför, det ger denna tanken mer ”liv”.

Den upplevs som levande eftersom den känns som verklig inombords, och börjar därmed att ta form i denna fysiska värld. Är det en negativ tanke och känsla man har som man motsätter sig, då erkänner man genom handlingen att motsätta sig, att tanken som du tänker och känner är verklig inom dig, eftersom man känner hur den känns och du föreställer dig i bilderna du får att det känns samma som om du hade upplevt den. Detta gäller även positiva känslor givetvis, och de positiva känslorna sägs även ha mer kraft i sig för att dra till sig alla möjligheter för att tanken ska bli verklig.

Alla tankar är skapande.

De tankar som tänks med känslor involverade, de tankarna har en starkare kraft inom sig för att skapa den upplevelsen som bilden och känslorna i tanken visar. Detta är för att inombords i dig själv, där blir denna bilden du tänker på kombinerat med känslan av att ha upplevt den till verklighet. Hjärnan och vårt inre kan inte skilja på verklighet och fantasi, och de bilder som upplevs känslomässigt inombords tolkas som levande och verkliga. Stannar man kvar i denna ”fantasin” av tankar och känslor, så kommer den föreställda verkligheten att skapas.

Detta är på detta sättet som vi mänskliga varelser skapar våra liv. Varje tanke vi tänker är en skapande kraft som skickas ut från dig och drar till sig möjligheten för att få uppleva det du tänkte. Detta är det löfte som Gud gav till oss alla när han sa: ”be så ska du få”. Tänk på det du vill uppleva, och det ska bli till liv i ditt liv. Vi som människor är i sanning skapande maskiner, eller skapande mänskliga varelser. Vi är inte dom kropparna vi tror, eller våra tankar. Båda dessa är bara instrument eller redskap som vi fått för att använda. Sättet vi alla skapar våra liv på är genom tanke, ord, och handling. Detta är fadernsonen, och den  heliga anden som vi hört i Gud-sammanhang.

Fadern är Gud inom oss.

Den som gör hela vår skapande förmåga möjlig, den som skapar i oss, genom oss, och som oss. Han är förutsättningen som gör allt detta möjligt, och han finns i varenda en av oss. Han är den som skapar våra liv åt oss och genom oss, och han gör det med hjälp av de tankar vi väljer som visar vad vi vill uppleva. Våra tankar är vårt val kring det vi väljer att uppleva i livet, och fadern, Gud som finns i oss alla, är den som skapar detta vi kallar ”mitt liv” utifrån dessa tankar. Allt startar med tanken. Tanken är fadern och det var från tanken som allt vi ser skapades.

Sonen är vi.

Vi själar som bosätter dessa kroppar, vi alla som omvandlar tanken (fadern) till ord och handling i detta fysiska liv. Vi är alla Guds barn. Vi är själar, skaparen själv som delat sig i oändligt antal delar för att kunna uppleva sig själv. Du är en av dessa delar. Vi är sönerna och döttrarna, varenda en av oss. Och vi är alla en mindre del av det stora hela som upplever sig själv. Vi känner allt vi känner för att vi ville veta hur allt skulle kännas i denna relativa värld, det är därför världen finns, och med våra kroppar gjorde vi det möjligt att känna och uppleva alltet. Med våra kroppar skapar vi ord och handling från våra tankar, vilket är omöjligt utan kroppen.

Anden är det vi ser, det skapade och det ickeskapade, uttrycket för Gud eller det som vi kallar liv.

Allt vi ser är ett oändligt fält med energi som vibrerar olika fort och tar olika former av det vi kan se. Allt vi ser, och även det som inte syns. Detta är anden, Guds uttryck, allt som existerar och även det vi kallar mitt liv eller livet.

Vi skapar i sanning våra liv utifrån våra tankar, och det finns otaligt många människor levande idag som är medvetna om detta.

Bli medveten om det du också! Börja ta kontrollen över dina egna tankar och gör det dagligen. Ta tillbaka kontrollen över ditt liv – vilket var precis vad du hade tänkt dig att göra innan du kom till kroppen.

I början kan det vara en utmaning, men i detta finns det otroligt mycket att vinna. Kontrollen kan man få om man försöker, allt handlar om att upprepa och lära sig. Till en början gäller det att göra sig medveten om att man faktiskt tänker en hel del. Ingen går runt och är tyst i sitt sinne hela dagarna. Att få upp bilder är att tänka, att drömma sig bort är att tänka, att föreställa sig saker man inte vill ska hända är att tänka. Allt är att tänka, men det är bara när du gör det medvetet som du verkligen tänker. Vi gör det per automatik väldigt mycket, många gånger helt omedvetna om att vi håller på med det. Men allt tänkande är skapande, och du har inom dig möjligheten att tänka dina egna tankar. Få livet att svara dig istället för att vara den som svarar på livet. Låt det bli den upplevelse du hade tänkt istället för att leva det omedvetet.

Bli medveten om att du tänker, och varje gång du kommer på dig själv med att tänka på någonting du helst inte vill tänka på, tänk då om. Tänk en ny tanke, tänkt på någonting som du skulle vilja uppleva i ditt liv, tänk på positiva saker och försök att blanda in positiva känslor i alla tankarna och gör dom levande.

Gör detta dagligen och du kommer att få uppleva en helt ny värld.

Tanke. Ord. Handling.

– de tre skapande verktygen vi alla kan använda för att medvetet förändra vårt liv.

(Visited 569 times, 1 visits today)