ANSVARSFRISKRIVNING
Webbplatsen och dess innehåll – det vill säga allting du läser, hör eller ser på den – tillhandahålls endast i informationssyfte. Fritt-uttryck.se strävar efter att säkerställa att den information som publiceras på Webbplatsen är korrekt och aktuell. Fritt-uttryck.se kan dock inte lämna några garantier för vare sig Webbplatsen eller dess innehåll. Detta betyder framförallt att inga garantier över huvud taget kan ges beträffande koncishet, fullständighet, laglighet, aktualitet, användbarhet eller riktighet i informationen som finns på Webbplatsen eller i information som den länkar till. Fritt-uttryck.se kan inte heller garantera att din åtkomst till Webbplatsen kan ske utan problem eller avbrott.Fritt-uttryck.se har inte någon skyldighet att ta bort gammal information från Webbplatsen eller att uppdatera eller korrigera sådan information. Fritt-uttryck.se förbehåller sig även rätten att rätta, utöka eller på annat sätt justera Webbplatsens innehåll när som helst utan föregående meddelande.

Undantag och ansvarsbegränsningar

Fritt-uttryck.se ansvarar för alla eventuella skador som du eller tredje man vållas till följd avsiktlig eller grov vårdslöshet eller avsiktlig eller grov underlåtenhet från Fritt-uttryck.se sida, dock endast i lagstadgad omfattning. Fritt-uttryck.se friskriver sig helt från allt ansvar för andra skador, det vill säga ansvar för annat uppförande än avsiktlig eller grov vårdslöshet eller avsiktlig eller grov underlåtenhet samt för skador som orsakas av biträdande ombud. All användning av Webbplatsen sker på Användarens egen risk.

Externa länkar

Fritt-uttryck.se Webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra parter (tredje man). Fritt-uttryck.se har ingen kontroll över innehåll eller webbplatser som tillhör tredje man och kan därmed inte heller garantera lagligheten, riktigheten, användbarheten, aktualiteten eller fullständigheten för sådant innehåll eller sådana webbplatser. Fritt-uttryck.se ansvarar inte för tredje mans innehåll eller webbplatser eller för några webbplatser som tillhandahåller länkar till Fritt-uttryck.se Webbplats eller visar den inbäddat.

Sociala bokmärken

Sociala bokmärken, som identifieras av respektive logotyp, används på Fritt-uttryck.se Webbplats. Användare som använder plattformar för sociala medier kan använda dessa sociala bokmärken om de vill infoga länkar till valda sidor i sina profiler för att markera dem eller för att dela sidan med sina kontakter. När du klickar på sociala bokmärken skickar du identifierande uppgifter till den sociala medieplattformen. Individer som delar meddelanden eller information från Fritt-uttryck.se genom att använda sociala bokmärken har inte rätt att uttala sig för Fritt-uttryck.se räkning eller att representera Fritt-uttryck.se. De publicerar endast sina egna synpunkter och åsikter. Dessutom tillämpas bestämmelserna i Användningsvillkoren om externa länkar även på sociala bokmärken.

Immateriella rättigheterInnehållet på Webbplatsen, det vill säga bilder, videor, bild- och ordmärken, textlogotyper, grafiska logotyper, grafik, copytext, pressmeddelanden och annan information, skyddas av tillämplig upphovsrättslig eller annan immaterialrättslig lagstiftning. Att återge, överföra eller på annat sätt använda delar av eller hela innehållet eller layouten på Webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Fritt-uttryck.se är förbjudet. Alla eventuella medgivanden som Fritt-uttryck.se beviljat kan när som helst dras tillbaka av Fritt-uttryck.se utan att Fritt-uttryck.se blir skyldig för ersättningar eller kostnader.

Personuppgifter

Om du väljer att göra dina personuppgifter tillgängliga för Fritt-uttryck.se samtycker du samtidigt till att de överförs utan kryptering och ger Fritt-uttryck.se rätt att lagra och använda dina personuppgifter enligt Fritt-uttryck.se principer för personuppgiftsskydd. Detaljerad information om hur dina personuppgifter skyddas hittar du i integritetspolicyn.

Säkerhet under dataöverföring

Internet är en global miljö. Genom att använda Webbplatsen eller kommunicera med oss via e-post, ett kontaktformulär eller liknande samtycker du till att all information som du avser att skicka till Fritt-uttryck.se överförs utan kryptering. Ingen information som skickas via dessa kanaler är vare sig konfidentiell eller säker. Den kan försvinna eller ses, snappas upp eller modifieras av tredje man och kan överföras utanför nationella gränser. På grund av Internets driftsuppbyggnad och systemets inneboende risker sker all dataöverföring du initierar på din egen risk. Andra villkor gäller endast om Fritt-uttryck.se erbjuder dig ett alternativ för krypterad överföring. Genom att kontakta Fritt-uttryck.se elektroniskt accepterar du att Fritt-uttryck.se även kommunicera elektroniskt med dig.

Fritt-uttryck.se ansvarar inte för eventuella skador som du eller andra vållas i samband med meddelanden som skickas till eller från Fritt-uttryck.se via e-post eller andra system för elektronisk överföring av meddelanden.

MEDICINSK ANSVARSFRISKRIVNING

Denna sida har inte som syfte att, och kommer inte att ge, medicinsk rådgivning i någon form. Allt innehåll, inklusive text, bilder och länkar till andra sidor är enbart i informationssyfte.

Innehållet här är inget substitut för professionell medicinsk rådgivning, varför egna behandlingar av olika medicinska diagnoser på basis av den information som du läst om här, eller uppskov om att söka professionell medicinsk rådgivning på grund av information som du läst om här, är ingen ursäkt för att söka professionell medicinsk hjälp.

Ägaren av denna hemsida kan inte hållas ansvarig för råd, anvisningar, diagnoser, behandlingar, utfästelser eller användning av de tjänster eller produkter som du skaffar direkt eller indirekt genom denna sida.

Kategorier