Alan Watts pratar i denna videon om hemligheten bakom livet, hemligheten med att leva. Hemligheten är att växa och att göra det spontant – spontanitet är ett av vårt mest naturliga uttryck att vara.

Se filmen och börja ifrågasätt den verklighet du lever i idag, för den är i sanning på väg att förändras. Det livet vi alla lever idag, här i väst, är på väg att drastiskt förändras vare sig vi vill eller inte.

(Visited 126 times, 1 visits today)